nuôi lô

Nuôi Lô Song ThủTrang Chủ 


Nuôi Lô Khung 


Soi Cầu 247 

nuôi lô song thủ khung 3 ngày

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày là cách chơi lô cặp Miền Bắc dễ ăn nhất trong những cách chơi lô, tuy nhiên để ăn được nuôi lô song thủ khung 3 ngày đều mỗi tháng thì việc cần làm của chúng ta là ngồi lại và soi cầu cũng như tính toán làm sao mà cặp lô chúng ta chọn để chơi phải có một xác suất về cao nhất. chính vì thế mà hôm nay NUOILOTO.COM sẽ giúp các bạn thích chơi lô tô song thủ nuôi vip có được cặp lô tô song thủ nuôi đẹp ăn chắc nhất.

Nuôi lô cặp khung 3 ngày chuẩn xác

Nếu như các bạn mà chơi tô song thủ nuôi khung 3 ngày theo từng ngày thì chắc chắn sẽ không ăn được đều như cách chơi ở đây.Nếu như bạn chưa tin tưởng về độ chính xác của cách chơi như này thì hãy nhận số nuôi và kiểm chứng ngay nhé các anh chị em ,Các bạn cần vào tiền làm sao cho hợp lý theo từng ngày để nuôi nhé, các bạn có thể chơi theo tỉ lệ 1:3:8 hoặc có thể chơi theo tỉ lệ cao hay thấp hơn tùy vào vốn của các bạn.Dưới đây là thống kê kết quả nuôi lô song thủ mà Chốt Lô thống kê để các bạn theo dõi để biết lấy số nuôi nhé nuôi song thủ khung 3 ngày.

Thống Kê Song Thủ Lô Nuôi 3 Ngày

Từ ngày 24/01–26/01/2021 nuôi cặp lô : 28 82Chờ kết quả
Từ ngày 21/01–23/01/2021 nuôi cặp lô : 13 31→ Ăn lô 31
Từ ngày 18/01–20/01/2021 nuôi cặp lô : 03 30→ Ăn lô 03 30
Từ ngày 16/01–18/01/2021 nuôi cặp lô : 08 80→ Ăn lô 08
Từ ngày 15/01–17/01/2021 nuôi cặp lô : 07 70→ Ăn lô 07
Từ ngày 12/01–14/01/2021 nuôi cặp lô : 23 32→ Ăn lô 32
Từ ngày 09/01–11/01/2021 nuôi cặp lô : 47 74→ trượt
Từ ngày 08/01–10/01/2021 nuôi cặp lô : 47 74→ Ăn lô 47
Từ ngày 06/01–08/01/2021 nuôi cặp lô : 47 74→ Ăn lô 47
Từ ngày 03/01–05/01/2021 nuôi cặp lô : 69 96→  Ăn lô 69
Từ ngày 01/01–03/01/2021 nuôi cặp lô : 89 98→ Ăn lô 89
Từ ngày 29/12–31/12/2021 nuôi cặp lô : 27 72→ trượt
Từ ngày 26/12–28/12/2021 nuôi cặp lô : 17 71→ Ăn lô 17 71
Từ ngày 23/12–25/12/2021 nuôi cặp lô : 47 74→ trượt
Từ ngày 20/12–22/12/2021 nuôi cặp lô : 68 86→ Ăn lô 68
Từ ngày 19/12–21/12/2021 nuôi cặp lô : 04 40→ Ăn lô 04
Từ ngày 18/12–20/12/2021 nuôi cặp lô : 28 82→ Ăn lô 28
Từ ngày 15/12–17/12/2021 nuôi cặp lô : 57 75→ Ăn lô 57
Từ ngày 13/12–15/12/2021 nuôi cặp lô : 48 84→ Ăn lô 84
Từ ngày 12/12–14/12/2021 nuôi cặp lô : 13 31→ Ăn lô 13
Từ ngày 10/12–12/12/2021 nuôi cặp lô : 49 94→ Ăn lô 94
Từ ngày 07/12–09/12/2021 nuôi cặp lô : 89 98→ trượt
Từ ngày 06/12–08/12/2021 nuôi cặp lô : 79 97→ Ăn lô 79
Từ ngày 05/12–07/12/2021 nuôi cặp lô : 23 32→ Ăn lô 32
Từ ngày 04/12–06/12/2021 nuôi cặp lô : 15 51→ Ăn lô 15
Từ ngày 02/12–04/12/2021 nuôi cặp lô : 09 90→ Ăn lô 90
Từ ngày 01/12–03/12/2021 nuôi cặp lô : 38 83→ Ăn lô 38×2 83
Từ ngày 29/11–01/12/2021 nuôi cặp lô : 58 85→ Ăn lô 58 85
Từ ngày 28/11–30/11/2021 nuôi cặp lô : 34 43→ Ăn lô 43
Từ ngày 27/11–29/11/2021 nuôi cặp lô : 37 73→ Ăn lô 73
Từ ngày 24/11–26/11/2021 nuôi cặp lô : 08 80→ Ăn lô 08
Từ ngày 23/11–25/11/2021 nuôi cặp lô : 09 90→ Ăn lô 09
Từ ngày 22/11–24/11/2021 nuôi cặp lô : 08 80→ Ăn lô 08 80
Từ ngày 19/11–21/11/2021 nuôi cặp lô : 49 94→ trượt
Từ ngày 18/11–20/11/2021 nuôi cặp lô : 35 53→ Ăn lô 53
Từ ngày 15/11–17/11/2021 nuôi cặp lô : 25 52→ trượt
Từ ngày 14/11–16/11/2021 nuôi cặp lô : 01 10→ Ăn lô 01×2
Từ ngày 13/11–15/11/2021 nuôi cặp lô : 47 74→ Ăn lô 47
Từ ngày 12/11–14/11/2021 nuôi cặp lô : 59 95→ Ăn lô 95
Từ ngày 10/11–12/11/2021 nuôi cặp lô : 34 43→ Ăn lô 34
Từ ngày 08/11–10/11/2021 nuôi cặp lô : 47 74→ Ăn lô 47
Từ ngày 06/11–08/11/2021 nuôi cặp lô : 56 65 → Ăn lô 65
Từ ngày 03/11–05/11/2021 nuôi cặp lô : 34 43 →  Ăn lô 34 43×2
Từ ngày 02/11–04/11/2021 nuôi cặp lô : 69 96 → Ăn lô 96
Từ ngày 30/10–01/11/2021 nuôi cặp lô : 38 83 → Trượt
Từ ngày 29/10–31/10/2021 nuôi cặp lô : 14 41 → Ăn lô 41
Từ ngày 26/10–28/10/2021 nuôi cặp lô : 57 75 → Trượt
Từ ngày 24/10–26/10/2021 nuôi cặp lô : 49 94 → Ăn lô 49
Từ ngày 23/10–25/10/2021 nuôi cặp lô : 09 90 → Ăn lô 90
Từ ngày 20/10–22/10/2021 nuôi cặp lô : 89 98 → Trượt
Từ ngày 18/10–20/10/2021 nuôi cặp lô : 45 54 → Ăn lô 45 54
Từ ngày 17/10–19/10/2021 nuôi cặp lô : 15 51 → Ăn lô 15
Từ ngày 16/10–18/10/2021 nuôi cặp lô : 38 83 → Ăn lô 38
Từ ngày 15/10–17/10/2021 nuôi cặp lô : 12 21 → Ăn lô 12
Từ ngày 12/10–14/10/2021 nuôi cặp lô : 06 60 → Trượt
Từ ngày 11/10–13/10/2021 nuôi cặp lô : 56 65 → Ăn lô 65
Từ ngày 10/10–12/10/2021 nuôi cặp lô : 13 31 → Ăn lô 13
Từ ngày 09/10–11/10/2021 nuôi cặp lô : 05 50 → Ăn lô 05
Từ ngày 06/10–08/10/2021 nuôi cặp lô : 01 10 → Trượt
Từ ngày 05/10–07/10/2021 nuôi cặp lô : 78 87 → Ăn lô 87
Từ ngày 04/10–06/10/2021 nuôi cặp lô : 34 43 → Ăn lô 34
Từ ngày 02/10–04/10/2021 nuôi cặp lô : 35 53 → Ăn lô 35×2
Từ ngày 29/09–01/10/2021 nuôi cặp lô : 48 84 → Ăn lô 48
Từ ngày 26/09–28/09/2021 nuôi cặp lô : 13 31 → Trượt
Từ ngày 23/08 –25/09/2021 nuôi cặp lô : 26 62 → Ăn lô 62
Từ ngày 20/08 –22/09/2021 nuôi cặp lô : 79 97 → Trượt
Từ ngày 18/08 –20/09/2021 nuôi cặp lô : 69 96 → Ăn lô 69×2
Từ ngày 17/08 –19/09/2021 nuôi cặp lô : 09 90 → Ăn lô 90
Từ ngày 16/08 –18/09/2021 nuôi cặp lô : 34 43 → Ăn lô 43×2
Từ ngày 15/08 –17/09/2021 nuôi cặp lô : 56 65 → Ăn lô 65
Từ ngày 12/08 –14/09/2021 nuôi cặp lô : 02 20 → Trượt
Từ ngày 10/08 –12/09/2021 nuôi cặp lô : 59 95 → Ăn lô 95
Từ ngày 09/08 –11/09/2021 nuôi cặp lô : 86 68 → Ăn lô 86 68
Từ ngày 06/08 –08/09/2021 nuôi cặp lô : 26 62 → Trượt
Từ ngày 04/08 –06/09/2021 nuôi cặp lô : 67 76 → Ăn lô 76
Từ ngày 03/08 –05/09/2021 nuôi cặp lô : 06 60 → Ăn lô 60
Từ ngày 02/08 –04/09/2021 nuôi cặp lô : 35 53 → Ăn lô 53
Từ ngày 30/08 –01/09/2021 nuôi cặp lô : 78 87 → Ăn lô 78
Từ ngày 29/08 –31/08/2021 nuôi cặp lô : 69 96 → Ăn lô 96
Từ ngày 28/08 –30/08/2021 nuôi cặp lô : 08 80 → Ăn lô 80
Từ ngày 25/08 –27/08/2021 nuôi cặp lô : 56 65 → Ăn lô 65×2
Từ ngày 23/08 –25/08/2021 nuôi cặp lô : 89 98 → Ăn lô 89
Từ ngày 20/08 –22/08/2021 nuôi cặp lô : 24 42 → Trượt
Từ ngày 17/08 –19/08/2021 nuôi cặp lô : 01 10 → Trượt
Từ ngày 16/08 –18/08/2021 nuôi cặp lô : 17 71 → Ăn lô 71
Từ ngày 14/08 –16/08/2021 nuôi cặp lô : 18 81 → Ăn lô 18
Từ ngày 12/08 –14/08/2021 nuôi cặp lô : 17 71 → Ăn lô 17 71
Từ ngày 11/08 –13/08/2021 nuôi cặp lô : 39 93 → Ăn lô 93
Từ ngày 08/08 –10/08/2021 nuôi cặp lô : 13 31 → Trượt
Từ ngày 07/08 – 09/08/2021 nuôi cặp lô: 39 93 → Ăn lô 28
Từ ngày 04/08 – 06/08/2021 nuôi cặp lô: 28 82 → Ăn lô 28
Từ ngày 01/08 – 03/08/2021 nuôi cặp lô: 56 65 → Trượt
Từ ngày 31/07 – 02/08/2021 nuôi cặp lô: 57 75 → Ăn lô 75
Từ ngày 30/07 – 01/08/2021 nuôi cặp lô: 68 86 → Ăn lô 68 86
Từ ngày 27/07 – 29/07/2021 nuôi cặp lô: 37 73 → Ăn lô 37×2
Từ ngày 26/07 – 28/07/2021 nuôi cặp lô: 39 93 → Ăn lô 39
Từ ngày 23/07 – 25/07/2021 nuôi cặp lô: 05 50 → Ăn lô 50
Từ ngày 21/07 – 23/07/2021 nuôi cặp lô: 47 74 → Ăn lô 74
Từ ngày 18/07 – 20/07/2021 nuôi cặp lô: 13 31 → Trượt
Từ ngày 17/07 – 19/07/2021 nuôi cặp lô: 46 64 → Ăn lô 46X2
Từ ngày 14/07 – 16/07/2021 nuôi cặp lô: 67 76 → Ăn lô 76
Từ ngày 12/07 – 14/07/2021 nuôi cặp lô: 09 90 → Ăn lô 90
Từ ngày 09/07 – 11/07/2021 nuôi cặp lô: 13 31 → Trượt
Từ ngày 06/07 – 08/07/2021 nuôi cặp lô: 13 31 → Trượt
Từ ngày 05/07 – 07/07/2021 nuôi cặp lô: 68 86  → Ăn lô 68×2
Từ ngày 04/06 – 06/06/2021 nuôi cặp lô: 34 43  → Ăn lô 43
Từ ngày 03/06 – 05/06/2021 nuôi cặp lô: 48 84  → Ăn lô 48×2
Từ ngày 01/06 – 03/06/2021 nuôi cặp lô: 09 90  → Ăn lô 90
Từ ngày 28/06 – 30/06/2021 nuôi cặp lô: 37 73  → Ăn lô 37
Từ ngày 27/06 – 29/06/2021 nuôi cặp lô: 37 73  → Ăn lô 37
Từ ngày 24/06 – 26/06/2021 nuôi cặp lô: 34 43  → Trượt
Từ ngày 23/06 – 25/06/2021 nuôi cặp lô: 34 43  → Ăn lô 34 43
Từ ngày 22/06 – 24/06/2021 nuôi cặp lô: 25 52  → Ăn lô 52
Từ ngày 21/06 – 23/06/2021 nuôi cặp lô: 89 98  → Ăn lô 89 98
Từ ngày 20/06 – 22/06/2021 nuôi cặp lô: 26 62 → Ăn lô 26
Từ ngày 17/06 – 19/06/2021 nuôi cặp lô: 28 82 → Trượt
Từ ngày 16/06 – 18/06/2021 nuôi cặp lô: 17 71 → Ăn Lô 71
Từ ngày 13/06 – 15/06/2021 nuôi cặp lô: 03 -30 → Ăn Lô 03
Từ ngày 12/06 – 14/06/2021 nuôi cặp lô: 35 – 53 → Ăn Lô 35

Nuôi lô cặp khung 3 ngày chính xác

Với soi cầu song thủ số được chuyên gia soi cầu nuôi lô của chúng tôi cung cấp. Công việc còn lại của các bạn là đưa bút giấy ra và tính toán. Tỉ lệ vào tiền để nuôi làm sao cho hợp lý nhất. Chúng tôi tin rằng trang nuôi song thủ khung 3 ngày này sẽ là một nơi chơi. Song thủ lô hữu ích dành cho những bạn yêu thích chơi lô Miền Bắc.

Một số điều cần biết khi chơi lô nuôi song thủ

Có lẽ rằng những điều này mọi người sẽ nhận ra được nhưng sẽ rất ít quan tâm tới nó. Nhưng dù sao thì một yếu tố nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng tới việc lớn. Hãy cố gắng nắm bắt và bổ sung kiến thức cho mình để trở thành người chơi thông thái nhé.
Ưu điểm:

Nhược điểm:

Chúc mọi người thành công.

 

2.8/5 - (11 bình chọn)
Từ Khóa: , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
nuôi lô Soi cầu độc thủ lô – Bạch thủ lô khung 2 ngày
nuôi lô Soi cầu 247 dự đoán cầu bạch thủ lô kép khung 2 ngày
nuôi lô Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày chính xác
nuôi lô Nuôi Lô Song Thủ Khung 2 Ngày
nuôi lô Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Chính Xác
nuôi lô Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Chính Xác
nuôi lô Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày
nuôi lô Soi Cầu Dự Đoán Cầu 3 Càng Đặc Biệt Nuôi Tuần

Soi Cầu Lô Đề & Nuôi Lô Miễn Phí


Bản quyền © 2021 NuoiLoTo.Com

Nuôi Lô Tô Chính Xác
Nuôi Lô | Soi Cầu 247 | Soi Cầu 88


X